Werkwijze 3

1. Uw bouwgrond of te verbouwen woning

U hebt al een bouwgrond
Proficiat: u bent van een grote zorg af. Het is immers niet zo eenvoudig een terrein te vinden dat precies beantwoordt aan al uw wensen qua ligging, oppervlakte, oriëntatie en budget.

U hebt nog geen bouwgrond
Ook dan bent u bij Bouw-iD aan het perfecte adres. Dankzij ons brede netwerk van aanbieders van gronden in uw regio, vinden wij voor u vast een perceel dat uw verwachtingen inlost.

U hebt een te verbouwen woning
Top! Onze specialisten kunnen als geen ander u het juiste advies geven wat allemaal mogelijk is en waar rekening mee moet gehouden worden.

Werkwijze 1
Album 8 Kronkelpad

2. Uw architect

U hebt al een architect
Hebt u al een architect die u voldoende kan inschatten en een villa kan ontwerpen die past bij uw bouw-iDentiteit? Super. Een goede architect met wie het klikt, is namelijk zeer belangrijk en kan heel wat frustraties vermijden tijdens de ontwerpfase. Ook in dit voortraject kan Bouw-iD u en de architect reeds ondersteunen en adviseren met raad en daad. Dit kan bv een gedetailleerde budgetcontrole zijn op een voorontwerp. Hierdoor kunnen al dan niet nog wijzigingen doorgevoerd worden aan het plan vooraleer het definitief wordt uitgewerkt voor een bouwaanvraag.

U hebt nog geen architect
Geen probleem. Toch is de keuze voor uw architect bepalend voor uw hele bouwproject. Uw persoonlijke bouwadviseur bij Bouw-iD leeft zich maximaal in in uw persoonlijke situatie en wensen - en denkt vanaf het eerste gesprek luidop met u mee. Hij of zij stelt u vervolgens enkele architecten voor uit ons netwerk die het beste aansluiten bij uw stijl, smaak en persoonlijkheid. De uiteindelijke keuze maakt u uiteraard zelf, best na één of meerdere verkennende gesprekken.

3. Heldere offerte

U zit meteen aan tafel met iemand die uw dossier grondig heeft bekeken en er ook over nagedacht heeft. Nadien ontvangt u geen blinde offerte, maar een correcte prijs die overeenstemt met de realiteit en waarbij aan alles gedacht is. Hiervoor is een stabiliteitsstudie en een bodemonderzoek noodzakelijk.

De offerte die u van ons ontvangt is bijzonder gedetailleerd. Onze calculators zijn geen robots die prijzen invullen, wel mensen die een virtueel huis bouwen. Niks wat later van belang kan zijn, wordt vergeten. Zo bent u zeker dat het vooropgestelde budget wordt gerespecteerd. Op basis van deze offerte kan een akkoord gesloten worden.

Daniel Mccullough 348488 Unsplash
Img 1389

​4. Werfvoorbereiding

Uw bouwproject gaat niet van start bij de eerste spadesteek, maar al veel vroeger. Hoe beter de voorbereiding van de werf, hoe minder problemen er later kunnen opduiken. Dat hebben we bij Bouw-iD heel goed begrepen. Zo gaan we te werk:

  • Bodemonderzoek, stabiliteitsstudie en EPB, uitgevoerd door externe experts, al dan niet aangesteld door u, uw architect of Bouw-iD.
  • Materiaalkeuze en technieken bepalen in samenspraak met uw architect, Bouw-iD en zijn partners.
  • Uw architect verwerkt de keuzes en de resultaten van de stabiliteitsstudie en EPB waar nodig in het plan.
  • Zodra alle parameters bekend zijn, bekijken we of er budgettaire aanpassingen moeten gebeuren.
  • Bij akkoord over het budget tekenen we het bouwcontract, uiteraard conform de geldende wetgeving.

5. Bouwfase

Tijd om van start te gaan met de eigenlijke bouw van uw woning. Wij verzekeren u een vlot bouwproces en houden permanent de vinger aan de pols op de werf.

Opstart van de werken
Uw persoonlijke projectleider kent het bouwplan van uw woning door en door. Om snel en keurig te kunnen starten, treft hij eerst alle nodige maatregelen: van de energievoorziening tot bouwmaterialen bestellen, veiligheidsvoorzieningen nemen, enz.

Werfopvolging
De dagelijkse opvolging van de werf gebeurt door onze projectleiders. Een werfvergadering wordt op een vast tijdstip per week ingepland zodat met uw architect en/of uzelf de uitgevoerde zaken kunnen gecontroleerd worden. De volgende stappen komen op deze vergadering ook aan bod zodat de continuïteit gewaarborgd blijft. Door de werken van heel nabij op te volgen en te anticiperen op eventuele problemen, kunnen we de bouwtijd tot een minimum beperken.

Advies
Twijfelt u over gemaakte keuzes of bepaalde technieken? Uw projectleider kan u ten allen tijde adviseren en laat zijn jarenlange ervaring spreken. Theorie en praktijk liggen namelijk vaak ver uit elkaar.

Album 21 Metser
Rawpixel 552390 Unsplash

6. Oplevering

De werken zijn nu helemaal afgerond. Om uw volledige goedkeuring te krijgen op alle aspecten van uw woning, gebeurt de oplevering van uw woning in twee fasen:

Voorlopige oplevering
Als de bouwwerken klaar zijn, leveren wij uw droomhuis voorlopig op. Onze DNO (dienst na oplevering) neemt het dossier van de projectleider over. Hij stelt samen met u en uw architect het opleveringsverslag op welke de resterende punten en timing bevat.

Definitieve oplevering
Eén jaar na de voorlopige oplevering wordt het gebouw definitief opgeleverd en het bouwdossier finaal afgesloten. Binnen deze wettelijke termijn dienen alle werkpuntjes namelijk volledig opgelost te zijn.

Bouw-iD laat u ook hierna niet vallen. Onze DNO blijft altijd tot uw dienst staan voor alle bouwgerelateerde vragen of problemen. Een zekerheid voor het leven waar u op kan rekenen.