Grote ambities, strenge regels

De wetgeving in verband met lage-energie-, nulenergie- en passiefbouwen verandert voortdurend. Bouw-iD volgt de wetgeving op de voet en zorgt dat uw woning vandaag al voldoet aan de normen van morgen.

Europa
Een Europese richtlijn bepaalt dat nieuwbouwwoningen vanaf 2021 bijna geen energie meer mogen verbruiken. De energie die u toch nog nodig hebt, moet vanaf dan integraal uit hernieuwbare energiebronnen komen.

Vlaanderen
2021 is nog even. Toch zijn de Europese ambities groot. Vlaanderen bereidt deze maatregel voor in tussenfases.

Sinds 2018 mag het E-peil ten hoogste E40 bedragen. Voor bouwaanvragen vanaf 1 januari 2020 wordt dit zelf E35. Op 1 januari 2021 moet elke woning voldoen aan E30.

Het S-peil voor nieuwbouwwoningen (dat sinds kort het K-peil vervangt) ligt vandaag op S31. In 2020 volgt een verstrenging tot S28. Daarna is er geen verdere daling meer voorzien.

Uitgebreide informatie van het Vlaams Energieagentschap (VEA) over deze materie vindt u op energiesparen.be.

Lage Energiewonen